O Nama

Kompanija je osnovana 2016 godine kada je izvršena akvizicija rudnika Plavog toka kod Požege, prvobitno u vlasništvu firme Venčac. Njena osnovna aktivnost jeste površinska eksploatacija arhitektonskog kamena i prodaja eksploatacionog bloka kao i prerada sirovine i prodaja gotovih proizvoda. Deo aktivnosti kompanije predstavljaju i geološka istraživanja koja imaju za cilj otkrivanje i aktivaciju novih nalazišta arhitektonskog kamena na području Srbije.Industrija arhitektonskog kamena je u bivšoj Jugoslaviji bila veoma razvijena i predstavljala je značajnu granu privrede zemlje. Kamen Plavi tok primenjivan je svuda u svetu, a 1972. godine je korišćen u izgradnji Olimpijskog stadiona u Minhenu. Uzimajući u obzir rudni potencijal Republike Srbije i regiona, Balkan Mining Corporation je sebi postavila za cilj obnovu ove industrije uvođenjem standarda, sistema i tehnologija koji se koriste u najrazvijenijim zemljama sveta. Budući da kompanija već zauzima lidersku poziciji u Srbiji, vizija Balkan Mining Corporation jeste da u budućnosti postane regionalni lider u industriji eksploatacije i prerade arhitektonskog kamena i da kamen iz njenih rudnika pronađe svoju primenu u prestižnim projektima širom sveta.Balkan Mining Corporation sarađuje sa najvišim državnim i javnim institucijama kako bi svojim primerom uspešne i profesionalne kompanije postavila standard poslovanja u oblasti kojom se bavi. Aktivnosti kompanije su zasnovane na naučnim metodama pa je sasvim prirodno da je jedna od strategija firme povezivanje sa studentima i profesorima Rudarsko geološkog fakulteta u Beogradu sa kojima kompanija ima naučno-tehničku saradnju.Kao lider u industriji, kompanija je svesna odgovornosti koju ima prema svojom zaposlenima i društvenoj zajednici u okviru koje posluje.Budući da se deo aktivnosti kompanije odvija u otežanim radnim uslovima, Balkan Mining Corporation je razvila stroge standarde zaštite bezbednostii zdravlja na radu kako bi svojim zaposlenima obezbedila najbolje moguće radne uslove.Poseban akcenat stavlja se na zaštiti životne sredine što se postiže korišćenjem tehnologije proizvodnje koja ne zagađuju okolinu.Kompanija ima jasno postavljenu strategiju društvene odgovornosti koja ima za cilj pomoć u razvoju pre svega Požege i okoline, gde se nalazi sedište kompanije, ali i ostalih regiona u Srbiji.

Rudnik

Rudnik mermera Plavi tok se nalazi u okolini Požege na zapadu Srbije, u području koje je poznato po bogatim nalazištima arhitektonskog kamena. Rudnik ima tradiciju eksploatacije dužu od šezdeset godina.Esploatacija kamena u rudniku je zasnovana na najnovijim naučnim i tehnološkim rešenjima koji omogućavaju odgovornu eksploataciju kamena i obezbeđuju visok kvalitet završnog proizvoda. Mermer Plavi tok je materijal visokih tehničkih karakteristika, sa ujednačenom selekcijom, zbog čega je veoma cenjen među arhitektama u zemlji i svetu.Trenutni kapacitet rudnika je 30.000 tona sirovine koja se jednim delom prodaje u obliku eksploatacionih blokova, a jedan deo ide u preradu i proizvodnju gotovih proizvoda koji se koriste za oblaganje horizontalnih i vertikalnih površina enterijera i eksterijera. Kamen iz ovog rudnika je primenjen u izgradnji više prestižnih objekata.

Rudnik

30000t

Sirovine

Trenutni godišnji kapacitet proizvodnje sirovine u rudniku Plavi tok

60

Godina

Tradicije eksploatacije arhitektonskog kamena u rudniku Plavi tok.

5000

Objekata

U kojima je ugrađen kamen Plavi tok je izgrađeno u regionu i u svetu

Plavi tok

Plavi tok je vrsta mermera koja je autohtona za balkansko područje, a koja je svoju veliku popularnost dostigla u vreme najveće izgradnje na našim prostorima, nakon Drugog svetskog rata.

Ova vrsta mermera je prepoznatljiva po svojim sivo-plavim tonovima i visoko dekorativnoj strukturi. Po svojim tehničkim i estetskim karakteristikama, Plavi tok se ubraja u najkvalitetnije vrste mermera.

Plavi tok je vrsta arhitektonskog kamena koja je veoma cenjena u savremenoj arhitekturi i zato ga nalazimo u preko 5.000 objekata u regionu i svetu.

Štokovana obrada

Štokovana obrada

Dobija se posebnom mehaničkom obradom lica kamena kako bi se
postigli različiti nivoi, od grube do fino hrapave teksture. Ovako obrađen kamen je posebno pogodan za pokrivanje fasada i za parterna rešenja.

Peskirana Obrada

Peskirana Obrada

Postiže se posebnom mehaničkom obradom kojom se stvara efekat
peskirane površine kamena. Ova vrsta obrade može biti različite finoće kako bi se kamenu pridodala antiklizna svojstva.

Štokovano - Četkana Obrada

Štokovano - Četkana Obrada

Dodatno ističe šaru i strukturu kamena. Postiže se štokovanjem i četkanjem kamena čime se ostvaruje različita finoća finalne površine. Kamen
ove završne obrade je pogodan za ugradnju i na vertikalnim i na horizontalnim površinama.

Četkana Obrada

Četkana Obrada

Daje kamenu slična svojstva i izgled kao štokovano-četkana samo što
ovako obrađen kamen ima finiju, gotovo organsku strukturu.

Mat Obrada

Mat Obrada

Predstavlja finu obradu kojom se posebno ističe lepota mermera. Kamen
ove obrade je posebno pogodan za oblaganje ekskluzivnih enterijera i eksterijera.

Polirana Obrada

Polirana Obrada

Daje mermer najvećeg sjaja i finoće. Koristi se za dekoraciju
ekskluzivnih enterijera i eksterijera.

Tvrdići bb, Požega, Srbija

Kontakt